Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvody členských příspěvků a platební styk

25. 1. 2011

Odvody členských příspěvků:

Jednotlivé kluby celníků odvádějí členské příspěvky za své členy na účet Spolku celníků České republiky (č. ú. 157900496/0300) v následující výši a termínech:
-      zápisné za nového člena ve výši 100,- Kč ihned po přijetí za člena klubu celníků
-      členské příspěvky za kalendářní rok ve výši 130,- Kč za člena souhrnně za celýklub celníků do 31. 1. následujícího roku (aktuálně do 31. 1. 2011 se odvádí členské příspěvky za rok 2010)
-      z akcí pořádaných klubem celníků se odvádí 15 % z čistého výtěžku do 30 dnů po ukončení pořádané akce
 
Platební styk
V platebním styku mezi Spolkem celníků na jedné straně a kluby celníků na straně druhé se budou používat následující variabilní symboly:
             První částí variabilního symbolu je identifikační číslo Klubu celníků, nebo Spolku celníků, tj. osmimístné číslo přidělené Spolku celníků nebo Klubu celníků při registraci Českým statistickým úřadem. (Např. IČO Spolku celníků: 67984711).
            V druhé části variabilního symbolu bude pro jednotlivé platby mezi Spolkem celníků a jednotlivými kluby celníků používáno toto třídění:
            01     -     pro platby zápisného nových členů,
            02     -     pro platby členských příspěvků,
            03     -     pro platby směrované na konto a z konta "Celník v tísni",
            04     -     pro platby stanoveného podílu z činnosti klubu celníků, určené pro Spolek,
            05     -     pro platby na organizované akce Spolku celníků a klubů celníků,
            06     -     pro platby sponzorských darů,
            07     -     pro platby za služby nebo zboží,
            08     -     pro ostatní blíže neurčené platby (tyto platby musí být se strany plátce
                           adresátovi blíže avizovány),
09     -     pro platby zvláště vyhlášené specifické akce Spolku celníků nebo klubů celníků
 
V případě plateb faktur je variabilním symbolem číslo faktury.
 
Při vkladu hotovosti na běžný účet SC prostřednictvím vkladové složenky se uvádí identifikace platby podle výše uvedených zásad třídění VS do kolonky specifického symbolu, neboť jako VS je na výpise z účtu uvedeno číslo vkladové složenky. V opačném případě je z důvodu potřeby identifikace platby nutno příslušný vklad avizovat hospodáři SC.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář